O nas

Začetki podjetniške dejavnosti družine Šebjan segajo v leto 1922, ko se je s kovaštvom v Murski Soboti začel ukvarjati praded sedanjega lastnika Davida Šebjana. S kovaško dejavnostjo je nadaljeval dedek. Ta je obrt tudi preselil na sedanjo lokacijo v Rakičanu. Njegov naslednik, Davidov oče, je dejavnost družinskega podjetja razširil, kajti ukvarjati se je pričel še s strojnim ključavničarstvom. David, ki je vodenje podjetja prevzel leta 2003, pa je nabor storitev še dodatno nadgradil: uvedel je dejavnost zimske službe ter prodajo in servis komunalne tehnike.

V družinskem podjetju še vedno ostajajo zvesti ključavničarski in kovaški dejavnosti, nudijo pa tudi popravilo strojev in naprav. Izdelujejo priključke za viličarje, traktorje ter delovne stroje, popravljajo kmetijske, gradbene in delovne stroje, tovorna in motorna vozila ter različna dvigala, hidravlične in pnevmatske cilindre, nudijo pa tudi viličarske storitve.

David Šebjan je nedolgo tega poskrbel še za širitev delovnih in poslovnih prostorov. Tako je zagotovil vse potrebno za nadaljnji razvoj podjetja, ki ga namerava še nadgrajevati.

V podjetju se pretežno usmerjajo na domači trg, kjer sodelujejo s številnimi podjetji. S svojimi storitvami in izdelki jim pomagajo pri reševanju in poenostavitvi njihovih vsakodnevnih nalog. Na trgu, še posebej na lokalnem, so poznani po kakovosti, kratkih dobavnih rokih ter ugodnih cenah.

Trenutno zaposlujejo sedem ljudi z dokončano srednjo tehnično, srednjo poklicno in univerzitetno izobrazbo. Dijakom in študentom pa omogočajo opravljanje prakse. David Šebjan daje velik poudarek permanentni nadgradnji strokovnega znanja svojih zaposlenih. Zaposleni tako svoje znanje izpopolnjujejo na internih izobraževanjih in z obiski raznih sejmov tako doma kot v tujini. 

 V podjetju se zavedajo, kako pomembna sta ohranjanje in varovanje okolja. Slednjima v zadnjih letih posvečajo posebno skrb, zato delovne prostore ogrevajo z biomaso. Poudarjajo pa tudi družbeno odgovornost podjetja. David se tako skupaj s svojimi zaposlenimi vključuje v različne aktivnosti lokalne skupnosti, v kateri podjetje deluje.